W celu poprawienia wyglądu i działania strony KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa

Program

Transport

Wchodząc na pasy, masz prawo się bać. W Polsce dochodzi do największej w całej Unii liczby wypadków drogowych w stosunku do przejechanych kilometrów. Najczęściej poszkodowani w wypadkach są piesi.

To samorządy mogą zmienić ten stan rzeczy! Ustalają i egzekwują ograniczenia prędkości. Tworzą strefy tylko dla pieszych i rowerów. Decydują, czy ulice miasta będą służyć mieszkańcom, jako miejsce załatwiania spraw, czy pozostaną przelotówkami dla aut. Proste zwężenie pasów sprzyja ograniczeniu prędkości i bezpieczniejszej jeździe.

O bezpieczeństwo na drogach będziemy walczyć bezkompromisowo, tak by liczba ofiar śmiertelnych wypadków spadła do zera. Nazywamy ten cel Wizją Zero. Jej częścią jest radykalna zmiana podejścia do planowania przestrzennego. Chcemy, by większość spraw dało się załatwić bez opuszczania dzielnicy, a podróż komunikacją publiczną była najszybsza nawet wtedy, gdy wyruszasz z przedmieścia. Chcemy czystego powietrza i przestronnych chodników, na których nie musisz przeciskać się pomiędzy samochodami.

Dowiedz się więcej! Nasz pomysł na Warszawę to:

 • Tramwaj do wielu nowych dzielnic, w tym na Białołękę, Wawer i Włochy.

 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Warszawę.

 • Mieszanie zabudowy o różnych funkcjach.

 • Rozbudowa ścieżek rowerowych, wprowadzenie rowerów cargo i budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych.

Założenia

Warszawa jest europejskim liderem, jeśli chodzi o popularność komunikacji miejskiej – za jej pomocą odbywa się 57% podróży niepieszych w mieście. Niestety, od lat ten udział spada na korzyść samochodów. Wbrew europejskim tendencjom rośnie też liczba właścicieli samochodów, w tym właścicieli więcej niż jednego pojazdu.

Warszawa ma w związku z tym poważne problemy:

 • Niski poziom bezpieczeństwa na drogach.

 • Bardzo zanieczyszczone powietrze. Stężenie pyłów PM2.5 i PM10 regularnie przekracza dopuszczalne poziomy. Mieszkańcy są też narażeni na nadmierny hałas.

 • Czasy dojazdu do pracy i nauki są długie. Warszawa jest jedną z najbardziej zakorkowanych stolic europejskich.

 • Przestrzeń miejska jest podporządkowana funkcjom transportowym. Brakuje zachęt do przebywania w niej.

Powyższe problemy wynikają w dużej mierze z chaotycznego rozwoju miasta w ostatnich latach. Zabudowa rozlała się na przedmieścia. Wybudowano wiele centrów handlowych zabijających drobny handel i usługi. Powstają jednofunkcyjne dzielnice biurowców (Służewiec, Rondo Daszyńskiego, już niedługo Śródmieście Południowe), które generują ogromny ruch, wieczorami wymierają. Zajmowanie przestrzeni przez samochody skłania mieszkańców do wyprowadzki na przedmieścia. Stamtąd, wobec kiepskiej oferty komunikacji miejskiej, dojeżdżają samochodem. To błędne koło.

Przeciwstawiamy się fałszywemu przekonaniu, że rozwiązaniem problemu korków jest poszerzanie dróg. Chcemy zwrotu w polityce miejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego potrzeby wszystkich grup mieszkańców. Rozwiniemy transport publiczny. Zaplanujemy miasto tak, żeby każdy miał blisko do najważniejszych miejsc: szkoły, przychodni, sklepu, parku. Po Warszawie będzie można się bezpiecznie i wygodnie poruszać również wtedy, gdy jest się osobą z niepełnosprawnością, seniorem lub dzieckiem.

Nasze główne cele to:

 • Spadek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych do zera.

 • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu.

 • Skrócenie czasu podróży do najważniejszych miejsc.

 • Przestrzeń miejska zachęcająca do przebywania w niej.

Reorganizacja przestrzeni

Uważamy, że miasto służy do tego, żeby w nim być, a nie żeby po nim podróżować. Dążymy do rozwiązań, które sprawią, że mieszkańcy będą więcej spraw załatwiać w pobliżu miejsca zamieszkania, a więcej funkcji miasta znajdzie się w zasięgu ruchu pieszego. Handel i usługi powinny być dopasowane do potrzeb mieszkańców, także tych mniej zamożnych. Warszawa ma być miastem przyjaznym dla człowieka, to znaczy zachęcającym do przebywania w przestrzeni wspólnej, w odróżnieniu od zamykania się w mieszkaniu. Powinna być dostępna dla wszystkich i oferować ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Nikt nie powinien czuć się wykluczony.

Realizacja tego celu wymaga całościowego spojrzenia na tkankę miejską, współgrającego z naszymi propozycjami z zakresu ochrony środowiska i polityki mieszkaniowej:

 • Mieszanie zabudowy o różnych funkcjach i przeciwdziałanie powstawaniu dzielnic jednofunkcyjnych.

 • Przeciwdziałanie chaotycznemu rozlewaniu się zabudowy. Dążenie do miasta zwartego, czyli miasta małych odległości.

 • Przyjęcie restrykcyjnej uchwały krajobrazowej, dzięki której zadbamy o estetykę miasta i zwalczymy chaos reklamowy.

 • Żadnych nowych centrów handlowych – handel i usługi zostaną harmonijnie wpisane w przestrzeń miejską.

 • Ochrona historycznego dziedzictwa Warszawy i klinów przewietrzających przed chaotyczną zabudową.

 • Stosowanie umów urbanistycznych, które wymuszą na deweloperach budowę lub współfinansowanie infrastruktury.

 • Reparcelacja działek w celu umożliwienia bardziej funkcjonalnego planowania.

 • Ustalenie maksymalnego czasu od wyłożenia planu do jego uchwalenia.

 • Stosowanie rozszerzonych konsultacji społecznych przy tworzeniu planów miejscowych: warsztatów, dyskusji, spacerów. Wdrożenie programów edukacyjnych o planowaniu przestrzennym. 

Reorganizacja ruchu ulicznego 

Głównymi przeszkodami dla większej popularności transportu zbiorowego w Warszawie są: spowodowana korkami nieterminowość komunikacji autobusowej, uciążliwość przesiadek oraz luki w sieci połączeń poza centrum miasta. Alternatywy dla samochodu tracą również na tym, że większość inwestycji wciąż powstaje z myślą o kierowcach, mimo że nie rozwiązują one problemu, lecz pogłębiają go.

Postulowane przez nas działania to:

 • Poprawa obsługi przedmieść transportem publicznym.

 • Rozbudowa sieci tramwajowej.

 • Tworzenie wygodnych węzłów przesiadkowych. Czas przesiadki i odległość między przystankami muszą być skrócone do minimum. Zamierzamy umożliwiać przesiadki „drzwi w drzwi”.

 • Budowa autostrad rowerowych.

 • Rozwój buspasów.

 • Budowanie ulic zamiast dróg przelotowych. Ulice nie powinny pełnić wyłącznie funkcji transportowych, ale być także przestrzenią dla handlu, usług i rekreacji.

 • Likwidacja kładek i przejść podziemnych, o ile nie prowadzą do celów podróży znajdujących się nad lub pod ziemią.

 • Zwężenie ulic i pasów ruchu w celu zmniejszenia prędkości samochodów.

 • Wyposażanie każdej nowej trasy tramwajowej w zielone torowisko.

 • Ograniczenie wjazdu samochodów do Warszawy i do centrum miasta. Rozwiniemy komunikację podmiejską oraz zbudujemy więcej parkingów przesiadkowych przy węzłach komunikacyjnych.

 • Ograniczenie parkowania na powierzchni i wzrost opłat. Ograniczanie czasu ciągłego parkowania na powierzchni i zróżnicowanie stref parkowania.

 • Zróżnicowanie stref płatnego parkowania ze względu na lokalizację i funkcję.

 • Strefowanie wjazdu.

 • Odśnieżanie wszystkich dróg rowerowych.

 • Mycie ulic na mokro w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza powstającego poprzez pylenie wtórne.

 • Ograniczenie solenia ulic i stosowanie zamiast soli innych środków ułatwiających transport zimą, mniej szkodliwych dla środowiska, ludzi i infrastruktury.

 • Priorytet dla komunikacji zastępczej podczas objazdów.

 • Przykładowe rozwiązanie szczegółowe: zamknięcie Alej Jerozolimskich dla ruchu indywidualnego podczas remontu linii średnicowej. 

Wizja zero

W roku 2017 w Warszawie w wypadkach drogowych zginęło 45 osób. Uważamy, że jest możliwe zmniejszenie tej liczby do zera. Wymaga to od miasta, by priorytet na drodze mieli nie kierowcy, lecz jego najsłabsi uczestnicy, czyli piesi. Dotychczasowe działania oceniamy nieprzychylnie, jako błędnie zdefiniowane. Na przykład akcje informacyjne o bezpieczeństwie drogowym kieruje się zazwyczaj do pieszych, mimo że w 77% wypadków z ich udziałem winę ponoszą kierowcy.

Proponujemy zdecydowany odwrót od dotychczasowych praktyk i pełne podporządkowanie myślenia o ruchu ulicznym potrzebom pieszych:

 • Tworzenie stref spacerowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, których wjazdy będą wyraźnie oznaczone, np. zwężeniem jezdni, tworząc efekt „bramy”.

 • Wprowadzenie obszarów specjalnej ochrony pieszych - „ciągów bezpieczeństwa” - gwarantujących bezpieczną drogę do szkoły i przychodni.

 • Stosowanie wyniesionych przejść dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika.

 • Stosowanie elementów spowalniających ruch samochodowy, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań, takich jak progi sinusoidalne, progi wyspowe, „uszy Myszki Miki”, a w szczególnych wypadkach również szykany.

 • Na przejściach dla pieszych: zielone światło dla pieszych w każdym cyklu, odejście od stosowania żółtych przycisków i wprowadzenie sekundników.

 • Wprowadzenie zasady, że każde przejście przez jezdnię o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku lub dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h musi mieć sygnalizację świetlną.

 • Ograniczenie parkowania w pobliżu przejść dla pieszych poprzez zastosowanie fizycznych barier uniemożliwiających nielegalne parkowanie.

 • Systematyczny audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa połączony z ciągłymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach, na których dochodzi do wypadków.

 • Powołanie kolegialnej komisji do spraw wypadków złożonej ze specjalistów ruchu drogowego i planistów, współpracującej ze służbami ratunkowymi. Zadaniem komisji byłaby analiza każdego wypadku i przedstawienie zarówno doraźnych jak i długoterminowych środków zaradczych.