W celu poprawienia wyglądu i działania strony KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa

Program

Sport

Sport poprawia zdrowie, pomaga zachować kondycję i utrwala relacje społeczne. Pozwala się realizować młodzieży ze środowisk wykluczonych. Jest dostępną dla wszystkich formą wypoczynku. Dlatego Warszawa nie powinna inwestować wyłącznie w garstkę zawodowców, lecz sprawić, by każdy mieszkaniec i mieszkanka miała okazję do ruchu.

Stworzymy infrastrukturę sportową dostępną dla wszystkich, czyli rozległą sieć niewielkich, ogólnodostępnych obiektów sportowych. Będzie można uprawiać na nich wiele różnych sportów: gry zespołowe, biegi, kolarstwo, jazdę na deskorolkach, ćwiczenia siłowe i wiele innych. Będziemy też organizować darmowe zajęcia z biegania, nordic walkingu, jogi i tai chi, które będą dostępne również zimą dzięki współpracy z Miejscami Aktywności Lokalnej i dzielnicowymi Ośrodkami Sportu i Rekreacji.

Chcemy też, by Warszawa wróciła nad Wisłę. Zachowując dotychczasowy charakter dzikich odcinków rzeki, zadbamy, by miejsca już dostępne dla mieszkańców pełniły bardziej różnorodne funkcje.

Dowiedz się więcej! Nasz pomysł na Warszawę to:

 • rozwój sieci basenów.

 • Wsparcie imprez cyklicznych, pikników sportowych i małych warszawskich olimpiad.

 • Zatrudnianie i szkolenie instruktorów w różnym wieku, tak by dotrzeć do wszystkich grup mieszkańców.

 • W każdym parku „szafka” z dostępnymi dla wszystkich przyrządami do rekreacji.

 • Pełna dostępność obiektów sportowych poza ciszą nocną, w tym dobre oświetlenie po zmierzchu.

Założenia

Sport często zaczyna się od kibicowania, ale się na nim nie kończy. Sprzeciwiamy się sprowadzaniu go do widowiska z udziałem garstki zawodowców. Sport to przede wszystkim codzienna aktywność, która poprawia nasze samopoczucie i pomaga w pielęgnowaniu zdrowia. Jako taki, powinien służyć biciu tylko jednego rekordu: rekordu radości z życia.

Przekuwamy ten ideał w rzeczywistość za pośrednictwem następujących działań:

 • Rozwój infrastruktury dostępnej dla wszystkich.

 • Poprawa dostępności popularnych obszarów wypoczynkowych.

 • Promocja sportu jako powszechnej formy aktywności.

Infrastruktura dostępna dla wszystkich

Miasto powinno przede wszystkim zapewniać mieszkańcom infrastrukturę sportową dostępną nieodpłatnie dla wszystkich, zamiast realizować wielkie inwestycje dostępne jedynie dla garstki zawodowych sportowców. Naszym priorytetem jest stworzenie szerokiej sieci niewielkich, ogólnodostępnych obiektów przeznaczonych do uprawiania szerokiej gamy sportów: boiska do gier zespołowych, tory biegowe i rowerowe, siłownie plenerowe, skateparki i inne.

Miasto już dziś dysponuje wieloma obiektami sportowymi, takimi jak boiska i sale sportowe, zlokalizowanymi głównie przy szkołach albo w parkach. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży powinny mieć możliwość bezpłatnego korzystania z tej infrastruktury. Przez połowę czasu pozalekcyjnego na salach będą się odbywały darmowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykwalifikowanym opiekunem. Program zostanie sfinansowany z komercyjnego wynajmu sal przez pozostały czas pozalekcyjny.

Przewidujemy również inne działania:

 • Tworzenie ścieżek biegowych o odpowiedniej nawierzchni, dzięki czemu bieganie w warszawskich parkach i lasach stanie się nie tylko łatwiejsze, ale też bezpieczniejsze dla zdrowia.

 • Budowa nowych i udoskonalanie istniejących miejsc dla rolkarzy i deskorolkarzy, w tym dodawanie nowych elementów i poprawa oświetlenia.

 • Stworzenie infrastruktury dla sportów mniej popularnych, które nie mogą się rozwijać przez ograniczoną liczbę miejsc do ich uprawiania, przykładowo tory do różnych odmian kolarstwa.

 • Zapewnienie dostępności infrastruktury sportowej w parkach w godzinach poza ciszą nocną. Oświetlenie istniejących obiektów zostanie uzupełnione, a obiekty nowopowstające także będą miały odpowiednie oświetlenie.

 • Oddzielenie terenów rekreacyjnych od dróg pasami zieleni, które zatrzymują hałas i zanieczyszczenia z transportu. Dzięki temu aktywny wypoczynek będzie nie tylko przyjemniejszy, ale też zdrowszy.

 • Skokowe zwiększenie liczby siłowni plenerowych. Docelowo każdy mieszkaniec i mieszkanka Warszawy powinien mieć dostęp do bezpłatnej siłowni plenerowej nie dalej niż 15 minut spacerem od miejsca zamieszkania.

 • Zainstalowanie w każdym parku „szafki” obsługiwanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w której do dyspozycji osób odpoczywających oddane zostaną sprzęty rekreacyjne, takie jak frisbee, ringo, rakietki i lotki do badmintona itp. Na zimę sprzęt będzie trafiał do danego Ośrodka.

 • Usystematyzowanie i ujednolicenie oferty Aktywny Warszawiak, która obecnie znacznie różni się w poszczególnych dzielnicach.

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu 

Dzięki aktywnemu wsparciu miasta, zajęcia sportowe nie będą dostępne jedynie dla tych, których na to stać. Działania mające na celu ułatwienie dostępu do aktywności fizycznej przysłużą się wszystkim mieszkańcom i mieszkankom. Sport poprawia jakość zdrowia, utrwala relacje społeczne i pozwala się realizować młodzieży ze środowisk wykluczonych. Kładziemy nacisk na profilaktykę chorób zawodowych związanych ze współczesnym trybem życia, na przykład pracą na siedząco.

W każdej dzielnicy zamierzamy stworzyć miejsca, w których zainteresowany mieszkaniec i mieszkanka otrzymają możliwość:

 • zapoznania się z technikami wzmacniania i rozluźniania mięśni kręgosłupa,

 • wyrobienia zdrowych nawyków ruchowych,

 • finansowanego przez miasto uczestnictwa w okresie wiosenno-letnim, tj. od kwietnia do września, w darmowych zajęciach z biegania, nordic walkingu, jogi i tai chi – ten punkt chcemy realizować w co najmniej dwóch parkach w każdej dzielnicy,

 • uczestnictwa w zajęciach dostosowanych do własnych potrzeb, ze szczególnym naciskiem położonym na zajęcia dla seniorów i seniorek,

 • uczestnictwa w okresie jesienno-zimowym w darmowych zajęciach z jogi, tai chi itp. odbywających się w Miejscach Aktywności Lokalnej i placówkach należących do dzielnicowych Ośrodków Sportu i Rekreacji,

 • korzystania w zimie z narciarskich tras biegowych.

Będziemy prowadzić działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami, w tym:

 • Tworzenie przeznaczonej specjalnie dla nich infrastruktury sportowej.

 • Likwidowanie barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp do już istniejących obiektów lub terenów rekreacyjnych.

 • Finansowanie specjalistycznych, skierowanych do takich osób zajęć sportowych.

Poprawa dostępności obszarów wypoczynkowych

W najbliższej okolicy Warszawy znajdują się piękne obszary przyrodnicze, które umożliwiają zdrowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu, takie jak Zalew Zegrzyński i Puszcza Kamipnoska. Już teraz korzystają z nich tysiące warszawiaków i warszawianek, ale dostanie się tam w sposób inny niż samochodem jest bardzo trudne.

Szczególnym przypadkiem jest Wisła. Zarówno sama rzeka, jak i jej brzegi, to jedna z głównych wizytówek Warszawy, a w ostatnich latach również bardzo popularne miejsce wypoczynku mieszkańców i turystów. Należy zadbać, by teren wzdłuż rzeki dalej mógł pełnić swoje różnorodne funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, a równocześnie zachować dziki charakter brzegów tam, gdzie nie zostały jeszcze przekształcone.

Przewidujemy następujące działania:

 • Stworzenie weekendowych linii autobusowych, kursujących w okresie wiosenno-letnim, które dostarczą sprawnych i komfortowych połączeń z Kampinosem i Zalewem Zegrzyńskim.

 • Zagospodarowanie piaszczystych nabrzeży, po to by nadawały się do uprawiania sportów takich jak siatkówka plażowa, plażowa piłka nożna, plażowa piłka ręczna i innych.

 • Organizacja miejskiego systemu wypożyczania kajaków we współpracy z innymi nadwiślańskimi gminami.

Planujemy także rozwój sieci basenów. W stolicy obecnie działają 34 baseny, z czego tylko 4 są otwarte. Dodatkowo w sezonie letnim, kiedy zdecydowanie najprzyjemniej korzystać ze sportów wodnych, część basenów poddawana jest rocznej konserwacji, która trwa nieraz miesiąc.

Postulujemy:

 • Skrócenie tego czasu konserwacji lub przeniesienie jej na okres zimowy.

 • Obniżenie opłat za korzystanie z basenów.

 • Zdecydowane zwiększenie liczby basenów otwartych.

Promocja sportu

Miasto powinno aktywnie zachęcać do uprawiania sportu i wypoczynku na świeżym powietrzu. Działania te nie powinny ograniczać się do kampanii informacyjnych. Powinny za to docierać do jak największej liczby mieszkańców.

W naszym całościowym podejściu proponujemy następujące kroki:

 • Rozszerzenie zakresu i oferty programów Lato w Mieście, Zima w Mieście i Aktywny Warszawiak.

 • W programie Aktywny Warszawiak położenie większego nacisku na zwiększenie liczby i dostępności zajęć dla seniorów.

 • Uruchomienie programu partnerskiego obejmującego funkcjonujące w Warszawie juniorskie kluby sportowe. Jego głównym celem będzie organizacja w klubach „dni otwartych”, które pozwolą dzieciom i młodzieży zapoznać się z szeroką ofertą sportową naszego miasta. Zachęcą je również do udziału w zajęciach z różnych dyscyplin. Program położy nacisk na promocję sportów innych niż te powszechnie znane z telewizji. do trenowania sportów innych niż te powszechnie znane z telewizji.

 • Wsparcie organizacji imprez cyklicznych, pikników sportowych, małych warszawskich olimpiad i współzawodnictwa sportowego rodzin.

 • Zdecydowane rozszerzenie oferty zajęć samoobrony dla kobiet, dostępnych również dla seniorek. Nowa oferta obejmie promocję zarówno ruchu jak i bezpieczeństwa.

 • Zatrudnianie i szkolenie jako instruktorów osób w różnym wieku, w tym seniorów, by jak najlepiej dotrzeć do różnych grup społecznych oraz sprzyjać ich aktywności.