W celu poprawienia wyglądu i działania strony KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa

Program

Równość

Bardzo wiele spraw w polityce podlega dyskusji. Choć w każdej z nich mamy własne zdanie, to nikomu nie odmawiamy prawa do polemiki, pytań, wątpliwości i składania alternatywnych propozycji. W jednej sprawie musimy jednak zachować całkowitą stanowczość, bo bez tego poprzednie zdanie traci sens: nie godzimy się pod żadnymi warunkami na odmawianie drugiemu człowiekowi poczucia godności.

Nie interesuje nas, jaki miałby temu służyć pretekst. Nieważne, czy ktoś jest prześladowany jako kobieta, osoba homoseksualna bądź transpłciowa, przybysz z innego kraju czy wręcz osoba o nietypowej urodzie. We wszystkich tych przypadkach i wielu innych prześladowanie jest niedopuszczalne, a obowiązkiem miasta jest stanąć mu na przeszkodzie.

Dlatego będziemy chronić wszystkie grupy narażone na przemoc ze strony otoczenia. Wszystkim mieszkańcom i mieszkankom zapewnimy nie tylko urzędowe wsparcie, ale także edukację: jak się bronić, jak bronić innych i jak wystrzegać się nieumyślnego udziału w prześladowaniu. Wygra Warszawa, jeżeli wygramy wszyscy, a do tego musimy być równi.

Dowiedz się więcej! Nasz pomysł na Warszawę to:

 • Wdrożenie procedur antydyskryminacyjnych w każdej jednostce miejskiej.

 • Utworzenie Centrum Społeczności LGBT+.

 • Finansowanie przez miasto dodatkowych zajęć szkolnych o zdrowiu i płciowości.

 • Pula mieszkań i hosteli interwencyjnych dla osób zmagających się z przemocą domową.

 • Ułatwienie dostępu do antykoncepcji awaryjnej i opieki ginekologicznej.

Założenia 

Siłą Warszawy są jej mieszkańcy i mieszkanki. To dzięki nim nasze miasto stało się europejską metropolią, tętniącym życiem miastem różnorodności. Najwyższa pora, by te różnice uznać za wartość, którą chcemy pielęgnować. Wartość, z której możemy czerpać korzyści dla nas wszystkich.

Miasto powinno wspierać rozwój i harmonijne współistnienie wszystkich członków i członkiń warszawskiej społeczności. Najwyższy czas, by władze miasta przestały ignorować istnienie i potrzeby jednej z największych grup społecznych - społeczności LGBT+, liczącej ok. 200 tys. osób. Chcemy, by Warszawa wreszcie stała się przestrzenią tolerancji i akceptacji, przestrzenią wolną od uprzedzeń, stereotypów czy dyskryminacji.

Obecnie osoby LGBT+ w Warszawie mierzą się nazbyt często z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa na ulicach, czy w szkołach - padają ofiarami homofobicznych i transfobicznych ataków i napaści. Są dyskryminowane przez instytucje miejskie ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Samorząd ignoruje potencjał osób i społeczności LGBT+ w sferze kultury i budowania więzi społecznych. Nie dostrzega wartości „tęczowej” turystyki czy zysków z promocji Warszawy jako miasta różnorodnego, otwartego i cieszącego się na szczęśliwe i żyjące otwarcie osoby LGBT+. Bycie osobą LGBT+ oznacza w Warszawie zbyt często bycie ignorowanym właśnie jako LGBT+, ukrywanie swojej tożsamości lub orientacji. Tak być nie musi, a samorząd, Rada Miasta i Prezydent mogą walnie przyczynić się do pozytywnej zmiany warunków życia osób LGBT+ w mieście i wizerunku Warszawy, jako miasta przychylnego społeczności LGBT+.

Warszawa potrzebuje miejskiej polityki wspierającej społeczność LGBT+. Z myślą o potrzebach osób LGBT+ i w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi stworzyliśmy Warszawską Kartę LGBT+. To konkretne postulaty wychodzące naprzeciw potrzebom społeczności, możliwe do zrealizowania przez władze samorządowe. Postulaty, które zrealizujemy w przyszłej Radzie Miasta współpracując z całą warszawską społecznością LGBT+ i organizacjami pozarządowymi. Postulaty Warszawskiej Karty LGBT+ to początek otwartego podejścia do społeczności LGBT+. Nie jest to lista zamknięta, a o dalszych szczegółowych elementach miejskiej polityki będziemy rozmawiać po wyborach. 

Warszawska Karta LGBT+

 • Utworzymy hostel interwencyjny dla osób LGBT+, zabezpieczymy środki na jego funkcjonowanie w formule przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Proponowane przez nas rozwiązanie to nie tylko instytucja wspierająca narażone na zjawisko bezdomności osoby LGBT+, wyrzucane lub uciekające z domów rodzinnych z powodu przemocy i prześladowania, których źródłem jest homofobia i transfobia ,ale również bezpieczna przystań dzięki której będzie można m.in. odzyskać samodzielność i wrócić na rynek pracy.

 • Sfinansujemy dodatkowe zajęcia o zdrowiu i edukacji seksualnej dostępne dla wszystkich uczniów i uczennic. Dzieci i młodzież mają prawo do pełnej i rzetelnej wiedzy na temat seksualności, w tym orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, antykoncepcji i zabezpieczeniu przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, pozwoleniu na seks i relacjach bez przemocy .

 • Realizując postulat „Szkoła wolna od wszelkiego typu dyskryminacji”, wprowadzimy do szkół instytucję “Latarników”, osób, do których uczniowie i uczennice LGBT+ mogą się zwrócić w każdej sytuacji zagrażającej ich poczuciu bezpieczeństwa. Biuro Edukacji zleci Warszawskiemu Centrum  Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń systemu szkoleń i wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek pełniących te funkcje. W każdej placówce, dla której m.st. Warszawa jest organem prowadzącym w ciągu jednej kadencji powinno pracować przynajmniej dwóch przeszkolonych nauczycieli-”Latarników”, a każdy uczeń i uczennica będzie mieć jasność kiedy i w jakiej sprawie mogą się do nich zgłosić i pewność, że zgłoszonej sprawie zostanie nadany odpowiedni bieg.

 • Utworzymy Centrum Społeczności LGBT+ - miejską instytucję społeczno-kulturalną, której program będzie ustalany i realizowany przez społeczność LGBT+. Poza działalnością społeczno-kulturalną, placówka ta będzie pierwszym samorządowym “kontaktem” w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem osób LGBT+.

 • Obejmiemy oficjalnym patronatem Paradę Równości. W dniu Parady oraz w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii na Ratuszu zawiśnie tęczowa flaga. Chcemy, żeby osoby LGBT+  wiedziały, widziały i czuły, że ich dom, ich miasto dostrzega społeczność LGBT+ i docenia jej wkład w życie Warszawy.

 • Powołamy Pełnomocnika ds. Społeczności LGBT+ - funkcja ta, odpowiednio wysoko umocowana w strukturze urzędu i z odpowiednim budżetem, pozwoli na monitorowanie wdrażania otwarcia całego warszawskiego samorządu na potrzeby osób LGBT+ i podejmowanie kolejnych inicjatyw z myślą o społeczności LGBT+ i we współpracy z nimi  

 • Będziemy wspólnie ze Strażą Miejską i organizacjami LGBT+ monitorować przestępstwa motywowane nienawiścią tzw. hate crimes, w tym w szczególności motywowane homofobią i transfobią.  Uruchomimy również w tym celu specjalną infolinię.

 • Urząd m.st. Warszawy oraz podległe mu jednostki staną się miejscem bezpiecznym i życzliwym dla osób LGBT+, stosującym równościowe standardy. Podpiszemy jako Warszawa Kartę Różnorodności. 

Warszawa równości

W XXI wieku idea równości powinna powinna zagościć w każdej dziedzinie życia. Niezależnie od płci, narodowości, statusu majątkowego, wiary bądź jej braku czy tożsamości seksualnej, każdy i każda z nas powinien mieć własne miejsce w publicznej.
Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa polskiego, tak jak stanowią ponad połowę społeczeństwa warszawskiego. Nie widać tego jednak w miejskiej polityce i warszawskim budżecie.  Władze samorządu warszawskiego często zdają się nie dostrzegać problemów, z którymi wiele kobiet musi się borykać na co dzień. Ignorują zjawisko feminizacji ubóstwa, czyli powszechnie znanego faktu, że kobiety stanowią biedniejszą część społeczeństwa, gorzej zarabiającą, wykonującą zawody gorzej opłacane poprzez. Lekceważy się też takie zagrożenia jak przemoc domowa oraz przemoc seksualna. To na kobietach najczęściej spoczywa ciężar odpowiedzialności za opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, dziećmi czy seniorami. Warszawianki potrzebują systemowych rozwiązań w stołecznym samorządzie, aby stać się pełnoprawnymi członkiniami lokalnej społeczności w każdym aspekcie.

W dziedzinie równości proponujemy:

 • Realne, kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej, w tym m.in. specjalną pulę mieszkań interwencyjnych.
 • Rozbudowę sieci placówek dla osób doświadczających przemocy. Zapewnią one wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i pomoc prawną.
 • Miejski program wsparcia osób, które doświadczyły przemocy seksualnej.
 • Wdrożenie procedur antymobbingowych w każdej jednostce miejskiej i dbanie o przestrzeganie standardów antydyskryminacyjnych
 • Finansowanie z budżetu m. st. Warszawy szkoleń z Wendo, które uczy dziewczęta, jak reagować na przemoc, przełamać stereotypy oraz wzmocnić poczucie własnej wartości.  
 • Całodobową opiekę ginekologiczną z gwarancją realizacji wszystkich świadczeń, w tym przystosowanie gabinetów ginekologicznych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami. Wskażemy placówki, w, których byliby dostępni tłumacze języka migowego i wyposażenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Realny dostęp do antykoncepcji awaryjnej zabezpieczony siecią placówek z dostępem 24/7 do ginekologa i apteki.
 • Kontynuacja programu refundacji zabiegów in vitro oraz zwiększenie poziomu jego finansowania z budżetu warszawskiego o 30%.
 • Rzetelną, opartą na wiedzy naukowej, wolną od stereotypów edukację seksualną i równościową w szkołach.
 • Stworzenie sieci Poradni Planowania Rodziny i Zdrowia Seksualnego.
 • Szkolenia z procedur antyprzemocowych oraz antydyskryminacyjnych dla miejskich instytucji, Policji oraz Straży Miejskiej.
 • Utworzenie instytucji Rzecznika praw pacjenta i pacjentki w każdej dzielnicy. Rzecznik we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy wprowadzi m.in. kampanie informacyjne dotyczące przysługujących pacjentkom praw i procedur.
 • Audyt wynagrodzeń w jednostkach miejskich oraz zapewnienie kwoty w radach nadzorczych miejskich spółek.
 • Równość płac w organach podległych Ratuszowi bez względu na płeć i pochodzenie.
 • Przystąpienie do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
 • Powołanie Warszawskiej Rady Kobiet oraz Pełnomocniczki ds. Równości.
 • Miasto neutralne światopoglądowo, czyli świecki samorząd.

Zapraszamy ponownie! W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie karty Równości o kolejne postulaty.