W celu poprawienia wyglądu i działania strony KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa

Program

Mieszkania

Pracujesz cały dzień i czasami pół nocy. Masz prawo do wypoczynku i bezpieczeństwa, które znajdziesz tylko w domu. Dom to miejsce, z którego nie można Cię wyrzucić i którego nikt Ci nie zabierze za jedną spóźnioną płatność czynszu lub kredytu.

Codziennością dwóch milionów warszawiaków jest niepewność jutra. Czynsz to często połowa, a nawet dwie trzecie ich pensji. Rynek dyktuje niekorzystne warunki umów. Już ponad dwa tysiące warszawiaków mieszka na ulicy.

Rozwiązania szukaliśmy w Barcelonie, Amsterdamie, Göteborgu i Wiedniu. Są nim niedrogie mieszkania w dobrym standardzie, budowane przez miasto i dlatego wynajmowane na uczciwych zasadach. Zamiast połowę pensji, wydasz na czynsz jedną trzecią. Nie wpadniesz w długi i nie dostaniesz wypowiedzenia umowy z dnia na dzień. Będziesz mieć dobrych i życzliwych sąsiadów, bo miasto nie pozwoli na podział na osiedla dla bogatych i osiedla dla biednych. Do szkoły, przychodni i parku będziesz mieć dwa kroki, bo planowanie przestrzenne podporządkujemy Twoim potrzebom, a nie upychaniu samochodów w korkach.

Dowiedz się więcej! Nasz pomysł na Warszawę to:

 • 50 tysięcy nowych mieszkań w 10 lat.

 • Spadek czynszów: za 1400 złotych wynajmiesz mieszkanie trzypokojowe.

 • Parki, chodniki i usługi tuż za rogiem, zamiast ulic jak pasy startowe.

 • Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony lokatorów.

Założenia 

Mimo że mieszkańców Warszawy cieszy wysoki wzrost gospodarczy w naszym mieście i jego dynamiczny rozwój, to jednak sektor mieszkaniowy stał się ofiarą tego sukcesu. Mała liczba dostępnych mieszkań w połączeniu z wysokimi cenami budynków i gruntu sprawiają, że w Warszawie mieszka się drogo. Mieszkańcy mają wybór między wieloletnim kredytem a wynajmem na niepewnym rynku, często w złych warunkach. Lokale w budynkach komunalnych nie są remontowane. W niektórych z nich wciąż działają pamiętające XIX wiek piece kaflowe. To obniża jakość przestrzeni publicznej i powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Spodziewamy się przejmowania niektórych funkcji sektora mieszkaniowego przez inwestycje luksusowe i najem krótkoterminowy. Pojawiają się także tzw. „mikroapartamenty” o powierzchni mieszkania poniżej 20 m2. Faktyczna liczba osób przebywających w Warszawie to 2,3 - 2,5 mln. Szacujemy, że do zaspokojenia potrzeb brakuje nawet 400 tys. mieszkań. Obecnie miasto planuje do roku 2030 zwiększyć zasób miasta o jedynie około 16 tys. mieszkań, co uznajemy za dalece niewystarczające.

Mieszkanie jest podstawową potrzebą. Stabilna sytuacja mieszkaniowa zwiększa poczucie bezpieczeństwa i umożliwia długoterminowy rozwój. Jednak w praktyce poziom życia zależy od przypadku, to znaczy od tego, czy dana osoba odziedziczyła mieszkanie, czy też jest zmuszona do zaciągnięcia kredytu lub pozostania w domu rodzinnym. Mieszkanie pozwala założyć rodzinę i daje poczucie bezpieczeństwa, a jeśli jest tanie, to zwiększa mobilność, gdyż pozwala na łatwą i szybką zmianę miejsca zamieszkania.

Nasze główne cele to:

 • Obniżenie wolnorynkowej ceny najmu do 40%/30% wynagrodzenia gospodarstwa domowego.

 • Poprawa warunków mieszkaniowych, w tym zwłaszcza ujednolicenie standardu mieszkaniowego.

 • Przeciwdziałanie zadłużeniu mieszkańców, zarówno na skutek zaciągania kredytów na całe życie, jak i wpadania w pętle zadłużenia czynszowego w sektorze komunalnym i socjalnym.

 • Walka z gentryfikacją i powstawaniem gett ubóstwa.

 • Zwiększenie skali budownictwa publicznego.

Interwencja na rynku mieszkaniowym 

Obecnie rynek mieszkaniowy w Warszawie ma poważne problemy:

 • Wysokie ceny i niski standard.

 • Trudności z wynajmowaniem mieszkań rodzinom z dziećmi i mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami.

 • Wypieranie mieszkańców związane z rosnącą popularnością krótkoterminowego najmu.

 • Ryzyko nagłego popadnięcia w bezdomność z powodu choroby bądź utraty pracy.

 • Nieefektywny mechanizm dodatków mieszkaniowych w stosunku do osób zmuszonych do ogrzewania mieszkań energią elektryczną.

Konieczna naszym zdaniem jest interwencja miasta dążąca do uzupełnienia zasobów mieszkaniowych i narzucenia wyższego standardu zamieszkania. Proponujemy zacząć od budowy 5 tys. mieszkań rocznie, co pozwoli stworzyć 50 tysięcy lokali w ciągu 10 lat. Chcemy, by posłużyły one zarówno do wynajmu po obniżonych cenach, jak i zwiększenia liczby mieszkań komunalnych i socjalnych. Zobowiążemy instytucje oferujące mieszkania na wynajem w Warszawie, w tym instytucje miejskie, do niestosowania przepisów o najmie instytucjonalnym.

Miasto powinno stać się liderem w zastosowaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku i miastotwórczych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym. Nowe budynki, tam gdzie to możliwe, powinny być pasywne energetycznie, posiadać systemy zagospodarowania wody na terenie nieruchomości i efektywnie współtworzyć atrakcyjną przestrzeń miejską z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego.

Rozpoznajemy następujące metody finansowania budowy mieszkań przez miasto:

 • Środki własne.

 • Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 • Dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto postulujemy:

 • Pozyskiwanie nieruchomości za pośrednictwem środków pochodzących z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

 • Przeznaczenie miejskich działek budowlanych na potrzeby miejskich mieszkań.

 • Obowiązkowe przejmowania 20 % lokali powstałych w budynkach wielorodzinnych powstałych na sprzedanych gruntach miejskich lub w sprzedanych nieruchomościach miejskich.

 • Utworzenie niezależnej instytucji pomocy prawnej dla członków spółdzielni.

 • Wymuszanie na deweloperach inwestycji w infrastrukturę transportową.

 • Utworzenie spółdzielni budowlano-remontowych.

 • Utworzenie zasobu mieszkań chronionych: 10 mieszkań na każde dwa tysiące mieszkań komunalnych.

 • Uregulowanie stanu prawnego gruntów spółdzielni mieszkaniowych.

 • Wsparcie dla działań służących adaptacji mieszkań na potrzeby osób starszych.

 • Powołanie pełnomocnika ds. ochrony lokatorów.

Miejskie zasoby mieszkaniowe

Obecnie miejska baza mieszkań nie tylko jest za mała i wciąż się zmniejsza, ale również nie spełnia wszystkich potrzeb:

 • Między mieszkaniami komunalnymi a TBS jest luka dochodowa, wykluczająca osoby o niskich lecz nie najniższych zarobkach.

 • Standard jest bardzo niski: ogrzewanie jest niebezpieczne lub niedostateczne, mieszkańcy współdzielą toalety, a ich ubóstwo energetyczne pogłębia problem zanieczyszczenia powietrza.

 • Warszawa jest niemal całkowicie pozbawiona mieszkań chronionych.

 • Mieszkańcy tracą miejsca zamieszkania na skutek reprywatyzacji.

W rezultacie miasto nie tylko powinno szybko rozbudować zasób mieszkań komunalnych, ale również wyrównać ich standard:

 • Podłączyć do sieci centralnego ogrzewania wszędzie tam, gdzie to możliwe. Pozostałe lokale wyposażyć w przystępne cenowo źródła ogrzewania.

 • Wyposażyć w niezbędne instalacje sanitarne.

 • Uzupełnić zasoby miejskie o mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, respektując wymogi projektowania uniwersalnego w stosunku do istniejącego już zasobu. Można to osiągnąć m.in. wprowadzając dla inwestycji publicznych obowiązkowe audyty dostępności architektonicznej.

 • Wesprzeć wyjście ze spirali zadłużenia poprzez abolicję czynszową i programy pomocy.

 • Wykorzystać planowanie przestrzenne do poprawy dostępu do usług społecznych, instytucji publicznych i kulturalnych, terenów zielonych i transportu.

 • Odejść od modelu różnicowania czynszów ze względu na standard i lokalizację.

 • Wprowadzić grupowe zakupy mediów.

 • Przykład rozwiązania szczegółowego: miasto może zwiększyć dostęp do usług i ograniczyć gentryfikację, wykorzystując do tego politykę lokalową miejskich lokali użytkowych.