W celu poprawienia wyglądu i działania strony KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa

Program

Kultura

Kultura to nie tylko prestiżowe i kosztowne festiwale. Nie jest zabawą dla wybranych, lecz potrzebą każdego człowieka. Upodobań i obycia nie powinno się dziedziczyć, lecz zdobywać dzięki codziennym, żywym kontaktom ze sztuką i rozrywką. Kultura powinna być przede wszystkim dostępna.

Musimy na nowo przemyśleć, po co istnieją instytucje kultury. Chcemy, by pełniły rolę edukacyjną, tworzyły więzi społeczne i uwrażliwiały na otaczający świat. Organizowane przez nie zajęcia i wydarzenia powinny być bezpłatne, a osoby, które je prowadzą, powinny być zatrudnione na stałe. Ceny biletów na wydarzenia odpłatne nie powinny być barierą, dlatego stworzymy Warszawski Fundusz Kultury, który pokryje znaczną część kosztów.

Kultura jest narzędziem budowy lokalnych społeczności i demokracji. Dlatego wzmocnimy istniejące Miejsca Aktywności Lokalnej, których pracownicy już znają lokalne potrzeby kulturowe. Stworzymy podobne miejsca tam, gdzie ich wciąż brakuje. Pracę placówek publicznych uzupełnimy systemem małych i średnich grantów dla organizacji pozarządowych i grup artystycznych.

Dowiedz się więcej! Nasz pomysł na Warszawę to:

 • Bezpłatne zajęcia w Domach Kultury i darmowy wstęp do wszystkich miejskich muzeów.

 • Dofinansowanie bibliotek, by miały większe zbiory i były dłużej otwarte.

 • Program rezydencji artystycznych miasta.

 • Równy dostęp do miejskich wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Dofinansowanie instytucji kultury prowadzących programy edukacyjne.

Założenia 

Kultura to nie tylko wielkie, prestiżowe i kosztowne festiwale. Kultura jest przede wszystkim jedną z podstawowych potrzeb człowieka i składnikiem naszej codzienności. Rozwija nasze myślenie i kreatywność, ale także umacnia więzi społeczne. Społeczeństwo, które tworzy, ogląda, słucha czy czyta to społeczeństwo mądrzejsze, wrażliwsze i bardziej empatyczne, a także zdolne do współdziałania z innymi.

Oferta kulturalna Warszawy jest stosunkowo szeroka i różnorodna. Głównym problemem jest jej dostępność. Instytucje kultury są rozmieszczone nierównomiernie, a cena czy to zajęć w domach kultury, czy to biletów do teatru to najczęstsza bariera, z którą borykają się mieszkańcy naszego miasta. Działania powinny skupiać się przede wszystkim na umożliwieniu dostępu do oferty kulturalnej, a nie tylko akcjach promocyjnych skierowanych do wszystkich i do nikogo. Czas przemyśleć raz jeszcze cele i zadania, przed jakimi stoją instytucje kultury. Należy wzmocnić je w ten sposób, by ich oferta nie była znana tylko wciąż tym samym mieszkańcom. Wiemy jak to zrobić.

Stawiamy trzy główne cele, za którymi idą szczegółowe postulaty.

 • Kultura dla wszystkich, czyli kultura dostępna bez barier zarówno ekonomicznych, jak i przestrzennych.

 • Rewitalizacja instytucji kultury, czyli przemyślenie na nowo ich roli i przeznaczenia.

 • Demokratyzacja i budowa lokalnych społeczności.

Rdzeniem naszej propozycji jest Warszawski Fundusz Kultury, czyli program skierowany do dorosłych płacących podatki w mieście, a także do dzieci i młodzieży. Będzie to pula środków przeznaczona na bezpłatne bilety na wszelkie możliwe atrakcje kulturalne: od biletów do kina czy opery po zajęcia i warsztaty, bez uznaniowych ograniczeń, takich jak odgórne limity. Dystrybucja środków będzie się odbywać we współpracy Biura Kultury z lokalnymi animatorami dzielnicowymi obecnymi w Centrach Aktywności Lokalnej i Miejscach Aktywności Lokalnej, ale także działającymi w nieformalnych inicjatywach lokalnych.

Kultura dla wszystkich 

Dostępność kultury jest ograniczona wieloma czynnikami. Wielu mieszkańców po prostu nie stać. Osoby z niepełnosprawnościami często nie mogą dotrzeć na miejsce. Osoby pracujące nie mają czasu. Wiele instytucji jest znanych tylko wąskim grupom odbiorców.

Stąd również przywracanie dostępności kultury musi łączyć działania z różnych dziedzin:

 • Bezpłatne zajęcia w domach Kultury i darmowy wstęp do wszystkich miejskich muzeów.

 • Wprowadzenie zasady pełnej dostępności każdego miejskiego wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wydłużenie czasu pracy bibliotek w dni powszednie i oparte na dobrowolnych, płatnych nadgodzinach funkcjonowanie bibliotek w weekendy.

 • Wyrównanie dostępu do Domów Kultury w poszczególnych dzielnicach.

 • Utworzenie programów włączających i edukacyjnych, w tym także skierowanych do seniorów oraz osób o mniejszych dochodach.

 • Wsparcie dla Miejsc Aktywności Lokalnej i wszystkich ośrodków, które pracują nad upowszechnieniem i animacją kultury w dzielnicach.

 • Zwiększenie nacisku na inicjatywy aktywizujące, takie jak kluby czytelników i warsztaty.

 • Przykład rozwiązania szczegółowego: możemy zwiększyć dostępność wydarzeń dla osób niewidomych, wdrażając audiodeskrypcję.

Rewitalizacja instytucji kultury 

Mimo że nie zamierzamy wywracać obecnego systemu, cele instytucji kultury powinny zostać zdefiniowane na nowo. Muszą to być miejsca o roli włączającej i edukacyjnej, ale przede wszystkim tworzące więzi i uwrażliwiające na otaczający świat. Potrzebne jest przemyślenie na nowo sposobu ich funkcjonowania w mieście. Chodzi nie tylko o budynki, ale także nagrody czy stypendia.

Proponujemy:

 • Wsparcie istniejących Domów Kultury.

 • Ujednolicenie płac pracowników Domów Kultury, analogiczne do procedury, którą przeprowadzono w bibliotekach.

 • Rezygnacja z umów śmieciowych. Zajęcia we wszystkich Domach Kultury powinny być bezpłatne, a prowadzące je osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 • Dofinansowanie zakupu nowości czytelniczych przez biblioteki.

Demokratyzacja 

Trudno mówić o sprawczości w docieraniu do lokalnych społeczności , gdy brakuje współpracy instytucji kultury z jednostkami miejskimi i nie odbywa się oddolna, żmudna praca w dzielnicach i na osiedlach.

 • Wzmocnienie istniejących już Miejscc Aktywności Lokalnej tak, aby brały pod uwagę uwarunkowania i potrzeby lokalnych grup.

 • Stworzenie nowych Miejsc Aktywności Lokalnej w dzielnicach, które ich potrzebują.

 • Stworzenie systemu małych i średnich grantów dla organizacji pozarządowych i młodych kolektywów i spółdzielni artystycznych.

 • Lepsze wykorzystanie mechanizmu rezydencji artystycznych.